ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
του έργου
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ
Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
16ης Αυγούστου 2017
 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Ενημερωτικό Δελτίο για τη δημόσια προσφορά νέων μετοχών από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετοχών της"ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Για τη συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με Δημόσια Προσφορά 2.900.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ή «Εταιρεία»), ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης € 10,00 η κάθε μια, με καταβολή μετρητών και με παραίτηση των παλαιών μετόχων, όπως αποφασίστηκε από την Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 24.02.2014, την από 24.02.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και συμπληρώθηκε με την από 18.06.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας περί παράτασης της προθεσμίας καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ή «Εταιρία») με την έκδοση 2.900.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης € 10,00 η κάθε μια, με καταβολή μετρητών και με παραίτηση των παλαιών μετόχων, όπως αποφασίστηκε από την Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων και την από 24.02.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας